Menu Zamknij

Zjazd Delegatów KSPPF NSZZ „Solidarność” w Baranowie Sandomierskim

W dniu 04.10.2018 Zjazd Delegatów KSPPF otworzył Przewodniczący Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Polpharma S.A. Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie (organizator zjazdu) Krzysztof Egier. Przewodniczący przedstawił treść projektu strategii działania KSPCH na kadencję 2018-2022. Omówił proponowane działania na rzecz zmian w Statucie i ustawach, które wpłynęłyby na ewentualny rozwój PUZP. Przedstawił również propozycje zmian w Ordynacji Wyborczej.Została przedstawiona prezentacja na na temat Pracowniczych Programów Emerytalnych w odniesieniu do Pracowniczych Programów Kapitałowych.

Przewodniczący Gedeon Richter Janusz Grudniewski, poinformował o artykule dotyczącym stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego dopuszczalności zastosowania 30-dniowego terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych w sytuacji, gdy u pracodawcy działa tylko jedna zakładowa organizacja związkowa, które zostało opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przekazał również informację o pismach jakie zostały wystosowane do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej z prośbą o podanie podstawy prawnej takiej interpretacji lub sprostowania przedstawianego stanowiska w cytowanym artykule. Zostały też omówione zmiany do ustawy o związkach zawodowych.