Menu Zamknij

Wybory na nową kadencje 2018-2022

Dnia 22.03.2018r., Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polfa-Lublin S.A. W Lublinie, ul. Wojciechowska 42, odbyło się zebranie członków w trakcie, którego zostały przeprowadzone wybory na kadencję 2018-2022.

W skład komisji zakładowej wchodzą:
1.Lilianna Kiszczak-Przewodnicząca Komisji Zakładowej (tel.609 780 110)
2.Krzysztof Rudziński-Zastępca Przewodniczącej
3.Małgorzata Danilkiewicz-Sekretarz
4.Andrzej Aksamirski-Skarbnik
5.Barbara Sikora-Członek

Wybory odbyły się zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność”. W trakcie zebrania wybrano delegata na WZD Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidarnośc”.

Delegatem został wybrany: Krzysztof Rudziński.