Menu Zamknij

PPK czy PPE ? Co warto wiedzieć o pracowniczym planie kapitałowym i pracowniczym planie emerytalnym?

PPK w skrócie:

Pracowniczy plan kapitałowy(PPK), czyli dobrowolny dla pracownika system odkładania oszczędności. Pieniądze będą pochodzić ze składek pracowników oraz ich pracodawców. PPK ma objąć wszystkich zatrudnionych, którzy dostają wynagrodzenie stanowiące podstawę składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Każda osoba w wieku poniżej 55 lat będzie zapisywana do PPK automatycznie, natomiast zatrudnieni będący w wieku 55- 70 lat będą mogli przystąpić do programu po złożeniu wniosku u pracodawcy.

 

Na PPK będą składać się pracownicy, pracodawcy oraz dokładać państwo.

W przypadku pracownika minimalna miesięczna składka będzie stanowić równowartość 2% oskładkowanej części pensji, zaś w przypadku pracodawcy będzie to 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Każdy pracownik otrzyma od państwa tzw. opłatę powitalną w wysokości 250 zł. Oraz coroczne dopłaty w wys. 240 zł.

Jeśli chodzi o wypłatę pieniędzy z PPK to będzie to można zrobić z max. 25% zgromadzonych środków, a pozostałe 75% będzie wypłacane w ratach przez 10 lat. Istnieje tez możliwość wypłaty25% zgromadzonych środków w razie poważnych problemów ze zdrowiem, a także wypłata nawet 100% na dofinansowanie wkładu własnego nieruchomości ale pieniądze te trzeba zwrócić w ciągu 15 lat.

 

W przypadku PPE całość składek tj. nie mniej niż 3,5 % płaci pracodawca. Składki te są uznawane za dochód pracownika .

Istotne jest to , że środki , które zgromadzimy na swoim koncie po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone jednorazowo na dowolny cel.

Oszczędności zgromadzone w PPE są dziedziczone i po smierci przekazywane wskazanym uposażonym Pieniądze te nie są obciążone podatkiem od spadku i darowizn.

Pozostawiamy te informacje do analizy, chociaż wnioski nasuwają się same. Przy PPE składki płaci pracodawca, my tylko podatek od nich. Przy PPK pracodawca płaci 1,5%, my płacimy 2% wynagrodzenia plus podatek dochodowy od składki pracodawcy. Rachunek jest prosty. W tym momencie czekamy na decyzję pracodawcy , który został poinformowany o naszym stanowisku i poparciu PPE.

 

Więcej informacji na temat PPE i PPK mogą państwo uzyskać pod linkami:

www.esaliens.pl/mojaemerytura/blog/ppe-czy-ppk-jak-i-gdzie-odkladac

serwisemerytalny.rp.pl/pracownicze-programy-emerytalne-zagadnienia-podstawowe/