Menu Zamknij

Mirosław Miara ponownie szefem Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”

2018.06.14-15 Warszawa.

Kongres Sprawozdawczo Wyborczy Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. Przewodniczącym został Mirosław Miara.

W skład Sekretariatu Przemysłu Chemicznego wchodzi 6 Krajowych sekcji: Chemii, Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Farmacji, Ceramiki i Szkła, Przemysłu Papierniczego, Przemysłu Naftowego.To prawie 24 000 członków związku NSZZ Solidarność. Za wyborem Mirosława Miary głosowało 48 delegatów. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Mirosław Miara nie miał kontrkandydata.

„Nie jestem wizjonerem i nie wiem czy kolejne lata  będą trudniejsza od minionych. Na pewno nie będzie łatwo. Mamy problem z pracodawcami, bo nie chcą zawierać pozazakładowych zbiorowych układów pracy. Potrzebna jest edukacja oraz rozwiązania prawne, które z jednej strony pracodawców zachęcą do wprowadzenia układów ponad-zakładowych (np. zachęty podatkowe), z drugiej zobligują do ich negocjacji. Nie może być ustawy zmuszającej do zawierania układów zakładowych ale do ich negocjowania już tak – mówił po wyborach Tygodnikowi Solidarność Mirosław Miara. W czasie rozmowy z Tygodnikiem Solidarność zapowiedział, że w dalszym ciągu będzie domagał się zmian w statucie związku:  Chciałbym, aby nastąpiło wzmocnienie struktur branżowych. Branże w porównaniu do struktur regionalnych mają zdecydowanie mniej środków, co wynika z podziału składki i są gorzej reprezentowane na zjeździe krajowym, bo nie mają możliwości wyboru delegatów. Ponadto nowo założone organizacje zakładowe muszą zarejestrować się w regionie a nie muszą w branży, co powoduje że branże nie mają wykazu wszystkich organizacji działających w konkretnym sektorze.”

Mirosław Miara w Solidarności jest od 1980 roku. Po okrągłym stole organizował struktury związku w Warszawskiej Polfie i został pierwszym przewodniczącym zakładowej Solidarności. Na tym stanowisku pozostaje do dnia dzisiejszego. Jednocześnie pełni funkcje szefa  Krajowej sekcji Farmacji a od trzech kadencji jest również członkiem Komisji Krajowej. Miara określa siebie jako „zawodowego związkowca”, bo uważa, że związek wypełnia całe jego życie i niemal całe życie zawodowe pracuje na rzecz związku i dobra pracowników.